کاربرد مواد پلیمری


پلیمرها در بسیاری از صنایع مورد مصرف قرار می‌گیرند. برخی از صنایعی که مصرف کننده پلیمرها می‌باشند شامل صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی، صنایع خودرو، صنایع بهداشتی و دارویی، صنایع کشاورزی و صنعت ساختمان می‌باشند. گروه حکیم با کادر متخصص در زمینه تولید و طراحی  محصول، با ارائه راهکارهای فنی و مهندسی پاسخگوی نیازهای صنایع مختلف به مواد پلیمری می‌باشد.


کاربرد پلیمر