پلی اتیلن ترفتالات (PET)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات BG825 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات BG781 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات BG785 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن ترفتالات Pet tex TK Chemical تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات Super Bright پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات BG732 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات BG841 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات BG845 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات TG645 پتروشیمی تندگویان تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلى اتيلن ترفتالات 821 BG TK Chemical تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اتیلن ترفتالات TG641 تماس بگیرید مشاهده جزئیات