صنایع کشاورزی


کاربرد مواد پلیمری در صنایع کشاورزی

امروزه توسعه کشاورزی بدون استفاده از پلاستیک‌ها امکان پذیرنیست. بهینه سازی درمصرف آب به ویژه در کشورهای خشک یکی از مهمترین دلایل استفاده از پلاستیک‌ها در کشاورزی می‌باشد. با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلنی که درشکل‌ها و انواع مختلف تولید می‌شوند، انتقال آب بدون اتلاف انجام‌ می‌گیرد‌ و‌ با استفاده از فیلم‌های پلی‌اتیلنی اتلاف آب در محل زمین به حداقل کاهش می‌یابد. استفاده از فیلم‌های پلی‌اتیلنی امکان تولید محصولات کشاورزی را در شرایط نامناسب آب و هوایی ازطریق سیستم‌های گلخانه‌ای و روش‌های دیگر امکانپذیر ساخته است.

گروه حکیم در کاربردهای کشاورزی نیز مانند دیگر بخشهای صنعتی به تأمین انواع گریدهای پلی اتیلنی و‌… می‌پردازد.

با توجه به این‌که پلاستیک‌ها در کاربردهای کشاورزی در شرایط بد آب و هوایی مانند گرما و سرما و نور خورشید استفاده می‌شوند،گروه حکیم راهکار‌های مناسبی را برای مشکلات ناشی از شرایط محیطی ارائه می‌دهد.