توسعه پایدار


ما معتقدیم توسعه پایدار در گرو حفاظت از محیط زیست است. ما به حفظ محیط زیست اعتقاد راسخ داریم. در این راستا تا حد توان از بازیافت مواد پلاستیک حمایت می‌کنیم. بازیافت مواد پلاستیک کمکی بزرگ به حفظ محیط زیست است. با استفاده از مواد پلاستیک بازیافتی در کاربردهای مناسب می‌توان نیاز به مصرف بی‌رویه پلیمر‌های تولیدی را کاهش داده و یا امکان استفاده از پلیمر‌های تولیدی پتروشیمی را برای مصارف بهداشتی توسعه داد.

بازیافت پلیمر‌ها در سه مرحله انجام می‌شود. اولین نوع بازیافت در مرحله تولید پلیمر در واحد پتروشیمی انجام می‌گیرد. به این صورت که پلیمر‌هایی که تکمیل نشده‌اند که به اصطلاح آف گرید می‌باشند، مورد عملیات بازیافت قرار می‌گیرند. دومین نوع عملیات بازیافت در مرحله تولید محصول در صنایع پایین دستی انجام می‌گیرد. در این نوع بازیافت، محصولاتی که مشخصات فنی لازم را ندارند خرد و آسیاب می‌شوند. در این نوع بازیافت کمترین آسیب به خواص پلیمر رسانده می‌شود. گاهی لازم است پس از عملیات آسیاب کردن یک مرحله تولید گرانول نیز انجام گیرد. این مرحله به یکنواخت سازی خواص پلیمر و عاری کردن آن از ناخالصی‌ها کمک می‌کند ولی مصرف انرژی در این روش بازیافت بیشتر است و افت خواص پلیمر نیز به مراتب بیشتر اتفاق می‌افتد. آخرین نوع بازیافت در مرحله زباله و یا پس از مصرف انجام می‌گیرد. مواد بازیافتی در این مرحله عمدتاً کثیف می‌باشند و در بسیاری از موارد پلیمر‌های مختلف مخلوط می‌باشند. بنابراین چند مرحله بازیافت به مراحل فوق الذکر اضافه می‌شود. اولین مرحله تفکیک است، به این معنی که پلیمر‌های مختلف باید از هم جدا شوند. گاهی اوقات علاوه بر جداسازی بر اساس نوع پلیمر، تفکیک بر اساس رنگ نیز انجام می‌گیرد. مرحله اضافی دیگر در بازیافت این نوع مواد، شستشو است که در حالت‌های مختلف با آب سرد یا گرم و با یا بدون مواد شوینده انجام می‌پذیرد. گاهی در مرحله شستشو نیز مراحل تفکیک تکمیل می‌شوند. دیگر مراحل بازیافت شامل آسیاب کردن و گرانول سازی مانند انواع دیگر بازیافت می باشد. افت خواص در این روش به دلیل وجود انواع ناخالصی ها بیش از افت خواص بازیافت در مرحله صنعتی است.
آن‌چه در بازیافت اهمیت دارد، درست انجام دادن عملیات بازیافت و همچنین استفاده درست پلیمر بازیافتی در کاربرد مناسب است. بازیافت نامناسب منجر به افت کیفیت قابل توجه مواد پلیمر ی می‌شود. استفاده نادرست از پلیمر بازیافتی نیز باعث افت کیفیت قابل توجه محصول نهایی می‌گردد.

ما در یافتن منابع پلیمر بازیافتی به صنعتگران کمک می‌کنیم تا علاوه بر کاهش هزینه های تولید، به حفظ محیط زیست کمک شود. علاوه بر آن در جایگزین کردن مواد پلیمر‌ی با موارد بازیافتی کمک می‌کنیم.


توسعه پایدار حکیم