ترموپلاستیک-الاستومر-اولفینی-(POE-TPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت
پلی اولفین الاستومر LC370 آلفا اولفین – LG تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اولفین الاستومر LC565 آلفا اولفین – LG تماس بگیرید مشاهده جزئیات
پلی اولفین الاستومر LC670 آلفا اولفین – LG تماس بگیرید مشاهده جزئیات