تأمین کننده داخلی

 

تأمین کنندگان داخلی شرکت به شرح زیر می باشند.

 

 
ردیف نام شرکت
آدرس وب سایت
1 شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی
2 شرکت پتروشیمی جم
3 شرکت پتروشیمی مارون
4 شرکت پتروشیمی شازند اراک
5 شرکت پتروشیمی تبریز
6 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
7 شرکت پتروشیمی مهر
8 شرکت پتروشیمی نوید زر شیمی
9 شرکت پتروشیمی آریا ساسول
10 شرکت پتروشیمی لاله
11 شرکت پتروشیمی غدیر
12 شرکت پتروشیمی اروند
13 شرکت پتروشیمی آبادان
14 شرکت پتروشیمی پلی نار
15 شرکت پتروشیمی قائد بصیر
16 شرکت پتروشیمی کرمانشاه
17 شرکت پتروشیمی ایلام
18 شرکت پتروشیمی امیرکبیر
19 شرکت پتروشیمی رجال
20 شرکت پتروشیمی خوزستان
21 شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم